Sekretesspolicy

 1. Allmänna principer
 2. Vad är definitionen av termer med en stor bokstav?
 3. Vad är en stadga för?
 4. För vilka rättsliga motiveringar Insamlas och används dina uppgifter av GRIP500?
 5. Vilka data samlas in?
 6. Hur används dina data?
 7. Hur länge lagras dina data?
 8. Vem delas dina data med?
 9. Överförs dina uppgifter utanför Europeiska unionen?
 10. Hur är dina data skyddade?
 11. Vilka är dina rättigheter?
 12. Hur samlar GRIP500 in data om minderåriga?
 13. Vad sägs om kakor och andra liknande spårningstekniker?
 14. Några ytterligare element på sociala nätverk
 15. Vilka är konsekvenserna av att aktivera en extern länk
 16. Hur kommer du att meddelas om ändringar i stadgan?
 17. Hur kontaktar vi oss?

1. Allmänna principer

Företaget GRIP500 SLU enligt andorransk lag och bolagsformen societat limitada unipersonal (”enmansföretag med begränsat ansvar”, dvs. en hybridform mellan svenskt aktiebolag och handelsbolag), med ett kapital på 3 000 euro, registrerat i handelsregistret för företag i Andorra med nummer 17485, vars säte är sis Carrer Prat de la Creu 59 , ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: cm(a)grip500.com, (härefter kallad ”GRIP500”), sköter en webbutik på hemsidan https://www.grip500.se/ (hädanefter kallad ”Hemsidan”) för försäljning av däck och tillhörande produkter.

Under utövandet av denna aktivitet måste GRIP500 samla in Uppgifter online eller via telefon för att direkt eller indirekt identifiera sina kunder, användarna av hemsidan eller av tredje part (hädanefter kallade ”Berörd part” eller ”Du”) och behandla Uppgifterna.

Dessa Uppgifter behandlas av företaget AD Tyres driftställe i Maltas territorium nämligen AD TYRES INTERNATIONAL EU, registrerad med nummer OC 1277, vars säte är sis Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Dess behandling av Uppgifterna kan således anses utföras i Europeiska unionens territorium i enlighet med skäl 22 och artikel 3.1 i förordning (UE) 2016/679 i Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 april 2016 (hädanefter kallad GDPR) och omfattas av denna lagstiftning.

Därutöver tillämpas likaså maltesisk lag om Dataskydd från 2018 (kap. 586) vi behandling av Uppgifterna i enlighet med artikel 4(2)(a) i den här lagen.

AD Tyres lägger stor vikt vid att behandlingen av dessa uppgifter överensstämmer med rådande lagstiftning och i synnerhet den maltesiska dataskyddslagen från 2018 (kap. 586) och förordningen (EU) 2016/679 i Europeiska parlamentet och rådet av den 27 april 2016 (hädanefter kallad ”GDPR”).

Vi uppmanar dig att läsa denna Sekretesstadga noggrant (hädanefter kallad ”Stadgan”) och bekanta dig med dess innehåll.

2. Vad är definitionen av termer med en stor bokstav?

Ord eller uttryck som börjar med en stor bokstav har definitionen nedan.

GRIP500
betyder det företag som anges i artikel 1 första stycket .
stadga
har den definition som avses i artikel 1 .
kundkonto
betyder kontot som alla kunder kan skapa från sidan https://www.grip500.se/anslutning .
Allmänna försäljningsvillkor
anger de allmänna försäljningsvillkoren för GRIP500 som är tillgängliga på adressen https://www.grip500.se/allmanna-forsaljningsvillkor .
Data (s)
betyder all personlig information, det vill säga all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, under förståelse av att en person kan anses identifierbar, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller ett eller flera specifika element specifika för deras fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Bankdata
har definitionen i artikel 5 .
Beställ data
har definitionen i artikel 5 .
Geolokationsdata
har definitionen i artikel 5 .
Navigationsdata
har definitionen i artikel 5 .
Tredjepartsdata
har definitionen i artikel 5 .
Service Editors Data
har definitionen i artikel 5 .
Tredjepartsdata
har definitionen i artikel 5 .
Berörd person (er)
har den definition som avses i artikel 1 .
Produkt (er)
anger de pneumatiska eller tillhörande produkter (fälgar, kedjor etc.) som erbjuds till försäljning av GRIP500 på webbplatsen.
rgdp
har den definition som avses i artikel 1 .
site
har den definition som avses i artikel 1 .
Behandling (s)
betyder varje operation eller någon uppsättning åtgärder som utförs eller inte använder automatiserade processer och tillämpas på data, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, bevarande, anpassning eller modifiering, extraktion, samråd, användning, kommunikation genom överföring, spridning eller någon annan form av tillhandahållande, försoning eller samtrafik, begränsning, radering eller förstörelse.
du
har den definition som avses i artikel 1 .

3. Vad är en stadga för?

Denna stadga görs tillgänglig för dig under insamlingen av dina uppgifter för att säkerställa full öppenhet i behandlingen av dina uppgifter som utförs av GRIP500 genom att tillhandahålla kortfattad information, lättillgänglig, lätt att förstå och formulerad i tydliga och enkla termer.

I händelse av att någon av informationen inte är tillräckligt tydlig, inbjuder vi dig att kontakta oss när det passar dig antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen cm (a) grip500.com eller genom kontaktformulär tillgängligt här .

Stadgan gäller dina uppgifter som samlas in och behandlas av GRIP500 i samband med följande aktiviteter och för vilka GRIP500 är ansvarig för bearbetning:

 • Din användning av webbplatsen, inklusive enkel navigering på den;
 • skapandet och användningen av ditt kundkonto via webbplatsen;
 • köp av produkter som erbjuds av GRIP500 via sajten; eller
 • all kontakt med kundservice.

Denna stadga gäller inte någon annan databehandling som utförs i ett annat sammanhang än det som beskrivs ovan.

Stadgan gäller inte någon annan databehandling för vilken GRIP500 inte är datakontrollant.

4. För vilka juridiska motiveringar samlas in och används dina uppgifter av GRIP500?

GRIP500 gör det till en ära att samla in och behandla dina data endast på grundval av en av följande rättsliga motiveringar:

 • Ditt samtycke : detta är en tydlig positiv handling från din sida, genom vilken du uttrycker på ett fritt, specifikt, informerat och entydigt sätt ditt godkännande av behandlingen av dina data;
 • Genomförande av ett kontrakt : detta är insamling och bearbetning av dina uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av försäljningsavtalet mellan dig och GRIP500 eller förkontraktsåtgärder som tillhandahålls på din begäran (varje begäran från dig före beställningen och gjordes för den senare);
 • Ett legitimt intresse : det är insamling och bearbetning av dina uppgifter i syften för de legitima intressen som GRIP500 eller en tredje part eftersträvar (t.ex. prospektering, förebyggande av bedrägeri osv.), Såvida inte dina intressen har företräde eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina data (t.ex. integritet eller frihet att bedriva företag);
 • En rättslig skyldighet : detta är insamling och behandling av dina uppgifter som påförs GRIP500 av alla lagar eller föreskrifter eller rättsliga eller administrativa enheter (t.ex. skyldigheter som åläggs av det land där du vill åka).

5. Vilka data samlas in?

Uppgifter som samlas in på uttrycklig begäran av GRIP500

GRIP500 gör en uttrycklig begäran om att samla in dina data vid olika tidpunkter och särskilt när:

 • användningen av sajten, inklusive enkel navigering på webbplatsen;
 • göra en beställning på webbplatsen;
 • skapandet av ett klientkonto på webbplatsen; eller
 • all kommunikation med kundservice.

När du gör beställningen på uppdrag av en tredje part på sajten, samtycker du till att kommunicera och garantera samtycke till denna stadga för den person som berörs av de angivna uppgifterna.

Dessa insamlade data (nedan " Beställ data ") skall omfatta

 • Ditt förnamn;
 • Ditt namn;
 • Ditt födelsedatum;
 • Din postadress;
 • Din e-postadress;
 • Ditt telefonnummer;
 • Ditt land;
 • Ditt momsnummer inom gemenskapen.

Betalningsvillkor består av dessa uppgifter som samlas in på vår uttryckliga begäran (nedan " bankdata ") av ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum och CVC (eller visuellt kryptogram som finns på baksidan av kortet).

Vi använder GoCardless för att hantera dina direkta debiteringar. Mer information om hur GoCardless hanterar din personliga information och dina rättigheter till dataskydd, inklusive din rätt till objekt, finns: här .

Vissa orderdata (förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, land, e-postadress) och bankdata villkoren för att avtalet ingås med GRIP500. Följaktligen kommer varje avhållsamhet från din sida från att kommunicera dessa data till oss att hindra dig från att slutföra din beställning.

Data samlas in automatiskt av GRIP500

GRIP500 krävs för att samla in, särskilt under din surfning på webbplatsen, automatiskt en del av dina data via din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon osv.). Dessa data kan samlas in även i frånvaro av en beställning.

Dessa data (nedan kallad " tekniska data ") består särskilt av:

 • Din IP-adress (det identifieringsnummer som tilldelats din enhet när du är ansluten till Internet);
 • Din MAC-adress (fysiskt identifikationsnummer lagrat på ditt nätverkskort eller nätverksgränssnitt);
 • Ditt IMEI-nummer (ID: n för din mobiltelefon);
 • operativsystemet för din enhet (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, etc.);
 • Din mobiloperatör;
 • Din Internetleverantör;
 • webbläsaren du använder (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.); eller till och med
 • den tidszon som din enhet använder.

Uppgifterna som samlas in automatiskt via din enhet består också av uppgifter om din navigering (nedan kallad " Navigationsdata ") som:

 • de sidor du har besökt;
 • datum för ditt besök;
 • den tid som spenderas på varje besökta sida;
 • länkarna Du har aktiverat;
 • de erbjudanden som du har sett;
 • de produkter du har sökt efter;
 • de beställningar du har lagt; eller till och med
 • Dina konsumtionsvanor för produkterna.

Slutligen kan de data som samlas in automatiskt via din enhet fortfarande bestå av dina geolokationsdata (nedan " Geolocation Data ") när din enhet och / eller din webbläsare är konfigurerad i denna mening.

Uppgifter som överförs av sociala nätverk eller andra utgivare av informationssamhällets tjänster

GRIP500 kan eventuellt ta emot dina data genom en överföring som utförs av utgivaren av ett socialt nätverk (Facebook, Twitter, etc.) eller andra redaktörer av informationssamhällets tjänster, särskilt när:

 • Din navigering på utrymmet dedikerat till GRIP500 eller till sajten i ett visst socialt nätverk;
 • Din användning av funktionaliteter på webbplatsen, vilka funktioner som är kopplade till ett socialt nätverk eller till en annan informationssamhällstjänst;
 • skapandet av ditt kundkonto om du bestämmer dig för att registrera dig genom en överföring av dina data från ett socialt nätverk (särskilt Facebook) eller från en informationssamhällets tjänsteditor (särskilt Google).

Dessa uppgifter som samlas in av GRIP500 via sociala nätverk eller andra utgivare av informationssamhällets tjänster (nedan kallade " Data från tjänstepublicörer ") består särskilt av:

 • Dina orderdata som samlats in av den berörda tjänstepublicenten (inklusive fotografier av dig); eller
 • Tekniska data eller navigationsdata som samlas in av den berörda serviceditorn.

I händelse av att du vill begränsa insamlingen av dessa data uppmanas du att kontakta utgivaren av den berörda tjänsten och / eller ändra konfidentialitetsinställningarna för ditt konto som är kopplat till den här tjänsten.

Uppgifter överförda av tredje part

GRIP500 kan eventuellt krävas för att samla in dina data genom tredje parter som GRIP500 upprätthåller juridiska och / eller ekonomiska relationer, särskilt:

 • anslutna företag;
 • affärspartners; eller till och med
 • andra oberoende källor.

Dessa uppgifter (nedan kallade " tredje partens uppgifter") består i synnerhet av identifieringsuppgifter eller uppgifter kopplade till användningen av en produkt eller tjänst som erbjuds av den tredje parten i fråga, vilka uppgifter har samlats in av den berörda tredje parten.

6. Hur används dina data?

Tabellen nedan visar huvudegenskaperna för den bearbetning som utförs av GRIP500 angående dina data.

För mer information om ändamålen eller de berörda uppgifterna inbjuder GRIP500 dig att kontakta kundservice, när det är enkelt, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen cm (a) grip500.com eller genom via kontaktformuläret som finns tillgängligt här .

Behandlingsnamn målRättslig motiveringBerörda data
beställa
 • Svara på alla dina förfrågningar om att göra en beställning
 • Ta hänsyn till och utför din beställning
kontrakt
 • Beställ data
transaktion
 • Utför din betalning av beställningen
 • Hantera avvisade banktransaktioner
kontrakt
 • Bankdata
Fordringar på betalningar
 • Hantera eventuella klagomål från innehavaren av bankkortet som används när du betalar för beställningen
kontrakt
 • Bankdata (exklusive CVC)
Kundservice
 • Hantera dina klagomål
 • Meddela ändringen av stadgan eller de allmänna försäljningsvillkoren
 • Hantera kundrelationer (förfrågningar, kommentarer och förslag) efter en beställning
 • Hantera återbetalningar
kontrakt
 • Beställ data
 • Bankdata (exklusive CVC)
kundkonto
 • Underlätta dina efterföljande beställningar genom att undvika den nya hänvisningen till element som redan har kommunicerats till GRIP500
samtycke
 • Beställ data
 • Bankdata (exklusive CVC)
nyhetsbrev
 • Kör ditt prenumeration på vårt nyhetsbrev
samtycke
 • Orderdata (e-postadress)
GRIP500 kommersiella erbjudanden
 • Genomföra direkta prospekteringskampanjer på GRIP500-produkter (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Berättigat intresse (1)
 • Beställ data
 • Tekniska data
 • Navigationsdata
 • Data från tjänstepubliser
 • Tredjepartsdata
Riktade annonser
 • Anpassa våra reklammeddelanden till dina behov och vanor, särskilt på webbplatsen
Samtycke (kakor)
 • Tekniska data
 • Navigationsdata
Användarupplevelse
 • Anpassa din webbplatsupplevelse enligt dina behov och dina vanor
 • Snabba upp din navigering på webbplatsen
Samtycke (kakor)
 • Tekniska data
 • Navigationsdata
Geolocation
 • Förse dig med ett verktyg för att hitta de närmaste monteringsstationerna till din plats
samtycke
 • Geolokationsdata
statistik
 • Utför och analysera statistiska studier
Berättigat intresse (2) och samtycke (cookie)
 • Beställ data
 • Tekniska data
 • Navigationsdata
kvalitet
 • Analysera de tekniska problem som uppstått vid användning av webbplatsen
 • Upptäck avvikelser i informationssystemet
Legitimt intresse (3)
 • Tekniska data
 • Navigationsdata
bedrägeri
 • Upptäck förfalskning och teknisk bedrägeri
Legitimt intresse (4)
 • Beställ data
 • Tekniska data
 • Navigationsdata

(1) Det berättigade intresset är det som avses i skäl 47 i GDPR där det anges: " Behandlingen av personuppgifter för prospekteringsändamål kan betraktas som genomförd som svar på ett legitimt intresse ". Detta legitima intresse består särskilt av att upprätthålla en regelbunden kommersiell relation med dig.

(2) Det legitima intresset för GRIP500 består i att kunna självbedöma och förbättra tack vare det statistiska verktyget.

(3) GRIP500s legitima intresse består i att säkerställa kvaliteten på dess tjänster.

(4) GRIP500: s legitima intresse är att förebygga bedrägerier.

7. Hur länge lagras dina data?

GRIP500 gör det till en ära att hålla dina data i en form som tillåter din identifiering under en period som inte överskrider det nödvändiga med avseende på de syften för vilka de behandlas.

Tabellen nedan visar lagringsperioderna för varje typ av data beroende på den bearbetning som de används för.

uppgifter behandlingAktiv bashållbarhet (1)Mellanlig arkiveringsperiod (2)
Beställ data beställa 5 år från den sista beställningen n / a
Kundservice 5 år från den sista beställningen n / a
kundkonto 5 år från den sista anslutningen till klientkonto
eller
tills tillbakadragandet av samtycke om det inträffade tidigare
n / a
nyhetsbrev Fram till din prenumeration n / a
GRIP500 kommersiella erbjudanden 2 år från den sista beställningen n / a
statistik 5 år från den sista beställningen 10 år från insamlingen av de berörda uppgifterna
bedrägeri n / a 10 år från insamlingen av de berörda uppgifterna
Bankdata
(exklusive CVC)
transaktion Fram till full betalning av beställningen n / a
Fordringar på betalningar n / a 13 månader från debiteringsdatum
eller
15 månader vid uppskjuten debitering
Kundservice Fram till utgången av den period som GRIP500 åtar sig att ersätta dig för en beställning (i synnerhet återtagningsperiod eller avbokningsperiod för beställningen) n / a
kundkonto 5 år från den sista anslutningen till klientkonto
eller
tills tillbakadragandet av samtycke om det inträffar före
eller
tills giltigheten av bankdata löper ut om de inträffar innan
n / a
Tekniska data GRIP500 kommersiellt erbjudande Se mer Cookies n / a
Riktade annonser
Användarupplevelse
kvalitet
statistik
bedrägeri n / a Se mer Cookies
Navigationsdata GRIP500 kommersiellt erbjudande Se mer Cookies n / a
Riktade annonser
Användarupplevelse
kvalitet
statistik
bedrägeri n / a Se mer Cookies
Geolokationsdata Geolocation Den tid som krävs för att ange närmaste redigeringsstation n / a
Data från tjänstepubliser GRIP500 kommersiella erbjudanden 2 år från samlingen n / a
Tredjepartsdata GRIP500 kommersiella erbjudanden 2 år från samlingen n / a

(1) Bevarandet i en aktiv databas består av bevarande av de berörda uppgifterna i databasen som används för syftet med den berörda behandlingen.

(2) Mellanarkivering består i bevarande av uppgifterna under villkor för begränsad åtkomst (i) antingen i en specifik arkivbas som skiljer sig från den aktiva basen, med åtkomst begränsad till endast personer som har intresse av vet på grund av deras funktion, (ii) antingen i den aktiva databasen, förutsatt att de isolerade arkiverade uppgifterna isoleras med hjälp av en logisk separering (hantering av åtkomsträttigheter och behörigheter) för att göra dem otillgängliga för människor inte längre intresserad av att behandla dem.

8. Vem delas dina data med?

GRIP500 kan behöva dela del av dina uppgifter med andra enheter som anges nedan. I vilket fall som helst delar GRIP500 endast dessa uppgifter inom gränserna för vad som är absolut nödvändigt för att säkerställa syftet eller syftena med behandlingen av dina uppgifter av GRIP500 eller för att säkerställa det exakta och legitima syftet eller de syften som definieras av denna mottagare.

Underleverantörer av GRIP500

GRIP500 krävs för att dela vissa av dina uppgifter med sina underleverantörer, som handlar särskilt i samband med leveransen av sina produkter. Delning av dina data med dessa enheter krävs för att din beställning ska kunna genomföras. GRIP500 delar endast uppgifterna strikt nödvändiga för att utföra uppdraget som anförtrotts underleverantörerna efter att de kontraktuellt har garanterat de sistnämnda åtagandena så höga som de som gjorts i denna stadga när det gäller skydd av dina uppgifter.

Enheter i gruppen till vilken GRIP500 tillhör

GRIP500 krävs för att dela del av dina uppgifter med andra enheter i gruppen som GRIP500 tillhör för att du ska kunna veta bättre. Dessa andra enheter är föremål för åtaganden som liknar dem i GRIP500 för att skydda dina data.

Utgivare av tredje part

GRIP500 krävs för att dela vissa av dina uppgifter med utgivare av tjänster från tredje part som används i samband med leveransen av GRIP500-produkter via webbplatsen (utgivare av sociala nätverk, informationssamhällets tjänster, värdleverantörer etc. ). Att dela dina uppgifter med dessa utgivare krävs för drift av berörda tredjeparts tjänster. GRIP500 delar bara data som är absolut nödvändiga för användning av dessa tjänster från tredje part. GRIP500 inbjuder dig att konsultera integritetspolicyn för var och en av dessa utgivare.

Exceptionella fall

GRIP500 kan krävas att dela dina data på exceptionell basis i följande fall: (i) i samband med en fusion, förvärv av hela eller delar av GRIP500, avyttring av tillgångar eller annan transaktion liknande, (ii) när sådan delning krävs enligt lag, förordningar, en behörig rättslig eller administrativ myndighet; eller (iii) att skydda en persons rättigheter och / eller säkerhet, för att förhindra eller vidta åtgärder angående olagliga eller misstänkta olagliga aktiviteter eller för att försvara rättigheter, egendom och säkerhet på GRIP500-webbplatsen; (iv) för att utföra och garantera de åtaganden som gjorts av GRIP500 i ditt intresse inom ramen för denna stadga.

9. Överförs dina uppgifter utanför Europeiska unionen?

Dina Uppgifter behandlas och lagras främst i Maltas territorium, som är beläget i Europeiska unionen.

Företaget GRIP500 som är etablerat i territoriet i Furstendömet Andorra, beläget utanför Europeiska unionen, har åtkomst till dessa Uppgifter.

Genom beslut av den 19 oktober 2010 förklarade EU-kommissionen att Andorra anses säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs från Europeiska unionen.

Därutöver kan GRIP500 inte utesluta att Dina Uppgifter överförs till andra territorier belägna utanför Europeiska unionen (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetet (EES) och i synnerhet i territorier där skyddsgraden för personuppgifter är lägre än i Europeiska unionen.

I det senare fallet åtar sig GRIP500 att verifiera förekomsten av åtgärder eller att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en tillfredställande skyddsnivå, såsom:

 • ett beslut om lämplighet av EU-kommissionen i det berörda landet
 • Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller standardavtalsklausuler antagna av den tillsynsmyndighet mottagaren lyder under
 • Interna företagsregler
 • en godkänd uppförandekod eller ett godkänt certifieringssystem (vilket inbegriper mottagaren utanför EU:s bindande och verkställbara åtagande att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder)
 • en administrativ överenskommelse eller en bindande och verkställbar juridisk text för att möjliggöra samarbete mellan offentliga myndigheter.

10. Hur är dina data skyddade?

GRIP500 har genomfört lämpliga fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot all tillgång, användning, förlust, oavsiktlig förstörelse, skada, stöld eller obehörig eller olaglig spridning av dessa uppgifter.

Trots sina kontinuerliga ansträngningar kan GRIP500 inte åta sig att garantera ett resultat i fråga om säkerheten för dina data och inbjuder dig att rapportera alla ovan nämnda svårigheter som du är medveten om.

För att göra detta kan du kontakta kundservice, när det är enkelt, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till cm (a) grip500.com eller genom att använda det kontaktformulär som finns tillgängligt här .

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA, Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller för den här tjänsten.

11. Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande lagstiftning har du de rättigheter som anges nedan vad gäller dina uppgifter:

 • rätten till tillgång till dina uppgifter : detta är möjligheten för dig att få från GRIP500 en kopia av dina uppgifter behandlade av GRIP500 såväl som de väsentliga kännetecknen för deras behandling (syften, kategorier av data, mottagare, varaktighet av lagring, dina rättigheter angående dessa uppgifter, rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och i förekommande fall källan till insamlingen av uppgifter och förekomsten av automatiskt beslutsfattande på grundval av sådana data);
 • rätten att korrigera dina uppgifter : detta är möjligheten för dig att få från GRIP500 så snart som möjligt rättelse av dina uppgifter som är felaktiga eller med hänsyn till syftet med behandlingen, ofullständiga;
 • rätten att radera dina data : detta är möjligheten för dig att få från GRIP500 radering av dina data så snart som möjligt av ett av följande skäl:
  1. dessa data är inte längre nödvändiga med avseende på de syften för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt;
  2. Du drar tillbaka ditt samtycke som behandlingen av dessa data bygger på under förutsättning att det inte finns någon annan rättslig grund för denna behandling;
  3. Du gör invändningar mot behandlingen av dessa data under de villkor som anges nedan med avseende på din rätt att invända;
  4. uppgifterna har varit föremål för olaglig behandling;
  5. Uppgifterna måste raderas för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt EU-lag eller fransk lag som GRIP500 är föremål för; eller
  6. Uppgifterna samlades in som en del av informationssamhällets tjänster för barn.
 • rätten att motsätta sig behandlingen av dina uppgifter : detta är möjligheten att invända mot behandlingen av dina uppgifter som utförs på grundval av ett legitimt intresse av GRIP500 (inklusive profilering baserat på denna motivering) om denna bearbetning är i själva verket inte motiverad av GRIP500 av legitima och tvingande skäl som skulle råda över dina intressen, rättigheter och friheter eller för att upprätta, utöva eller försvara juridiska fordringar.
  Det är också möjligheten för dig att invända mot en bearbetning för prospekteringsändamål (inklusive profilering om den är kopplad till sådan prospektering).
  Slutligen, när det gäller bearbetning för statistiska ändamål, är det möjligheten att göra invändningar mot sådan bearbetning av skäl som rör din speciella situation.
 • rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter : detta är möjligheten för dig att från GRIP500 erhålla begränsningen av behandlingen i ett av följande fall:
  1. under den period som krävs för GRIP500 för att verifiera uppgifternas riktighet när du bestrider riktigheten av dessa uppgifter;
  2. Du motsätter dig att radera data från en olaglig behandling och kräver istället begränsningen av deras användning;
  3. uppgifterna är inte längre användbara för GRIP500 för behandlingsändamål men förblir nödvändiga för dig i samband med upprättande, utövande eller försvar av juridiska fordringar;
  4. under den tid som krävs för att ta reda på om de berättigade skälen som GRIP500 förföljer råder över dina när du har invänt mot behandlingen på denna grund.
 • rätten till portabiliteten för dina data : detta är möjligheten för dig att få från GRIP500 kommunikation av dina data som levererats till GRIP500 i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa data till ett annat enhet (denna överföring tillhandahålls av dig eller, om det är tekniskt möjligt, av GRIP500) och detta, när behandlingen som utförs med automatiserade processer är baserad på samtycke eller på ett kontrakt;
 • rätten att dra tillbaka ditt samtycke : detta är möjligheten för dig att dra tillbaka ditt samtycke till all behandling av dina uppgifter som har utförts på grundval av ditt förhandsgodkännande.

För att utöva ovanstående rättigheter uppmanas du att gå med oss ​​när du är bekväm

 • antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen: cm (a) grip500.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret som är tillgängligt här .

För att behandla din begäran så effektivt som möjligt inbjuder GRIP500 dig att formulera den på ett tydligt och detaljerat sätt och bifoga en kopia av ditt identitetsdokument.

Du har också:

 • rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet : detta är möjligheten för dig att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där din bostad är belägen vanligtvis din arbetsplats eller den plats där överträdelsen skulle ha begåtts, om du anser att behandling av uppgifter om dig utgör ett brott mot lagen.

För att underlätta utövandet av denna rättighet hittar du i tabellen nedan kontaktinformationen från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.

Medlemsstat TillsynsmyndighetKontakta
Tyskland Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn (Tyskland)
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997 799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Österrike Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Österrike)
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgien Sekretesskommission Rue de la Presse 35
1000 Bryssel (Belgien)
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
provision@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgarien Kommissionen för skydd av personuppgifter 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgarien)
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Cypern Kommissionär för skydd av personuppgifter 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cypern)
PO Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
Commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Kroatien Kroatiska byrån för personuppgifter Martićeva 14
10000 Zagreb (Kroatien)
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr eller info@azop.hr
http://www.azop.hr
Danmark Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn K (Danmark)
Tel. +45 33 1932 00
Fax +33 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Spanien Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
28001 Madrid (Spanien)
Tel. +34 91 399 6200
Fax +34 91 455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estland Estniska inspektionen för dataskydd (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estland)
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/sv
Finland Dataskyddsombudsmannens kontor PO Box 315
FIN-00181 Helsingfors (Finland)
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
Frankrike National Commission for Information Technology and Liberties - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02 (Frankrike)
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Grekland Hellenic Data Protection Authority Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Aten
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Ungern Dataskyddskommissionär i Ungern Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Ungern)
Tel. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Irland Dataskyddskommissionär Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italien Garanti för skydd av personuppgifter Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Italien)
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Lettland Datatillståndinspektionen Regissör: Signe Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riga (Lettland)
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Litauen Statligt dataskydd Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litauen)
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luxemburg National Commission for Data Protection 1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Dataskyddsombudets kontor 2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
Commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Nederländerna Autoritet Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 AJ Den Haag / Haag (Nederländerna)
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Polen Presidiets generaldirektör för skydd av personuppgifter - GIODO ul. Stawki 2
00-193 Warszawa (Polen)
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugal)
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tjeckien Byrån för skydd av personuppgifter Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prag 7 (Tjeckien)
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumänien Den nationella tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter B-dul Magheru 28-30
Sektor 1, BUCUREŞTI (Rumänien)
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Storbritannien Informationskommissionärens kontor Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Storbritannien)
Tel. +44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovakien Kontoret för skydd av personuppgifter i Slovakien Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakien)
Tel. : + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovenien Kommissionens information Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenien)
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230
9778 gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
mocka Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm (Sverige)
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Hur samlar GRIP500 in uppgifter om minderåriga?

De produkter som säljs av GRIP500 på sin webbplats är inte avsedda för minderåriga. Följaktligen behandlar GRIP500 inte uppgifter som rör minderåriga eller kan inte förutsätta att data från besökare på webbplatsen eller dess kunder direkt eller indirekt berör minderåriga.

13. Vad sägs om cookies och andra liknande spårningstekniker?

GRIP500 använder cookies och annan liknande teknik som kan samla in vissa av dina uppgifter. Dessa kakor gör det möjligt att förbättra din surfupplevelse på sajten, ge oss information om funktionen och kvaliteten på vår webbplats och att bidra till tillhandahållandet av riktad annonsering.

GRIP500 samlar in ditt tidigare godkännande med hjälp av ett banner på webbplatsens hemsida när du först ansluter till dessa datorverktyg. Ditt samtycke begärs igen av GRIP500 under samma villkor vid utgången av en period av tretton månader efter den tidigare insamlingen av ditt samtycke.

GRIP500 inbjuder dig starkt att besöka sidan "Cookies" på sin webbplats för mer information.

14. Några ytterligare element på sociala nätverk

Webbplatsen använder plug-ins och andra sociala nätverksfunktioner publicerade av tredjepartsföretag (t.ex. Facebook osv.).

Om du interagerar med hjälp av plug-ins (t.ex. genom att klicka på "Gilla" eller "Dela" -knappen) kommer en del av dina data (särskilt dina tekniska data och navigationsdata) att överföras och sparas på en server från det tredje part som driver det aktuella sociala nätverket. Dessa data behandlas sedan av detta tredjepartsföretag i enlighet med dess villkor och inställningarna för ditt konto som öppnats inom detta sociala nätverk.

Om du inte vill att ett tredjepartsföretag som driver ett socialt nätverk ska länka de uppgifter som samlas in via webbplatsen till ditt användarkonto som öppnats inom det aktuella sociala nätverket, måste du logga ut från det sociala nätverket innan du besöker webbplatsen.

Hur som helst hanteras användningen av dessa plug-ins eller knappar av dessa tredjepartsföretag för sociala medier och regleras uteslutande av de villkor som binder dig till det sociala nätverk som du är medlem i. Vi inbjuder dig att läsa dessa villkor som tillämpas av dessa tredjepartsföretag för sociala medier.

15. En del ytterligare information om geolokalisering

GRIP500 använder geolokationsdata som samlas in via din webbläsare och / eller den enhet som du besöker webbplatsen med.

Tillgång till dessa data är resultatet av konfigurationen av dessa verktyg. GRIP500 inbjuder dig att konsultera sekretesspolicyn (eller något annat relaterat dokument) hos leverantörerna av dessa verktyg och / eller att ändra konfigurationen av dessa verktyg innan du konsulterar webbplatsen i händelse av att du inte vill att GRIP500 ska behandla dina data. Geolocation.

16. Vilka är konsekvenserna av att aktivera en extern länk

GRIP500-webbplatsen kan erbjuda dig externa hypertextlänkar som leder dig till andra webbplatser eller tekniska verktyg. Tillgång till detta innehåll genom att aktivera den externa länken faller inte längre under denna stadga. Du uppmanas därför att konsultera den policy som tillämpas av utgivaren av detta innehåll med avseende på skyddet av dina data. GRIP500 ansvarar inte på något sätt för insamling eller behandling av dina data från detta innehåll.

17. Hur kommer du att meddelas om ändringar i stadgan?

GRIP500 måste regelbundet ändra denna stadga för att ta hänsyn till lagstiftningsutvecklingen beträffande skyddet av dina uppgifter.

GRIP500 kommer att informera dig om alla ändringar eller uppdateringar med hjälp av ett meddelande som skickas till din e-postadress och / eller ett meddelande som visas på webbplatsen.

18. Hur kontaktar vi oss?

GRIP500 står till ditt förfogande för att svara på alla dina frågor om denna stadga.

För att kontakta oss, är du inbjuden att gå med oss ​​när det passar dig:

 • antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen: cm (a) grip500.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret som är tillgängligt här .